ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


§ 1

Onze goederen worden loco Zulte verkocht en vervoerd op risico en gevaar van de koper, zelfs wanneer de zending franco of F.O.B. geschiedt.§ 2

Elke klacht, zowel technische als geldelijke, moet om geldig te zijn, binnen de twee dagen na de ontvangst der waren ingediend worden. Behoudens overéénkomst worden onze prijzen verstaan voor goederen afgenomen in onze magazijnen.§ 3

Elke terugzending van waren moet vrachtvrij, aan ons adres geschieden.§ 4

Onze verpakkingen worden niet gefactureerd, noch teruggenomen.§ 5

De kortingen en bijzondere prijzen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege.§ 6

Al onze facturen zijn betaalbaar te Zulte, netto contant, hetzij per postoverschrijving, hetzij per bankgiro, netto. Voor iedere rekening die op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 1 % per maand worden aangerekend, vanaf de dertigste dag van de factuur datum.§ 7

Indien men juridisch ongerechtvaardigd in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag en na het zenden van twee tevergeefse aanmaningen, zal de schuld bovendien met 12 % van het bedrag per factuur worden verhoogd met een minimum van 124 Euro en een maximum van 1.860 € en de eventuele gerechtskosten, zonder het recht van de schuldenaar te ontnemen bedingen en termijnen aan het gerecht te vragen, op basis van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek.§ 8

De Handelsrechtbank van Gent is uitsluitend bevoegd bij eventuele betwistingen.§ 9

Wij wijzen elke aanvraag tot vergoeding, tot prijsvermindering of vervanging af, voor elke schade veroorzaakt ten gevolge van productie met defecte apparaten.§ 10

Wij erkennen de aankoop voorwaarden van de kopers niet, enkel onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht.§ 11

De goederen blijven eigendom van SEYNS PROMOTIONS BVBA tot wanneer zij volledig betaald zijn.© Seyn Promotions bvba 2024 Opmerking: Prijzen excl. BTW en excl. verzendkosten